~אילה ברלין~

כניסה למערכת הניהול

Quote

שפוט את הצלחתך על פי הויתורים
שנאלצת לעשות כדי להשיגה

~ הדאלאי לאמה ~
Next